The love for cats

The love for cats is so beautiful because it is actually unrequited love, wrote W.F.Hermans, who dares to declare from the depths of conscience that their cat adores them?

apologies for the poor translation.

De liefde tot katten is zo mooi, doordat het eigenlijk een ongelukkige liefde is’, schreef Hermans. Wie durft uit het diepst van zijn gemoed te verklaren dat zijn kat hem bemint?’


Op 20 februari 1959 zei Willem Frederik Hermans Gerard Kornelis van het Reve de vriendschap op: Hoe onbegrensd mijn medelijden ook moge wezen, mijn tijd is niet onbegrensd. Daarom is in ongenade laten vallen wel het meest geschikte middel om van het gezeur af te komen. Dat overkomt jou dus bij dezen.’

https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/w-f-hermans-door-de-lens-van-van-der-elsken-een-ruziezoekende-hemelbestormer-en-1e-klas-gangster~b9a073a7/
September 1, 2021 at 2:49pm

# writers # nederland


...